Genuine Swarovski Crystal Cat Eye Sunglasses

  • Sale
  • Regular price $34.99


Genuine Swarovski crystal pave cat eye sunglasses. UV 400 protection.